CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 
 
Thời gian bảo hành sản phẩm:
 
Các sản phẩm được bảo hành trong quá trình sử dụng sản phẩm do công ty cung cấp
 
Điều kiện bảo hành sản phẩm:
 
–   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.
 
–   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.
 
Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:
 
–   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.
 
–   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.
 
–   Lỗi do người sử dụng.